Siirry sisältöön

Räven

Svårigheter i språkutvecklingen har blivit vanligare hos barn i lekåldern. Med tidig habilitering kan vi nå de bästa resultaten och förebygga senare inlärnings- och anpassningssvårigheter. Räven är ett material för bedömning av 3-åringars tal- och språkutveckling och har utvecklats med tanke på daghemmens, barnrådgivningarnas och talterapeuternas behov.

Räven lämpar sig även för bedömning och uppföljning av de språkliga färdigheterna hos barn som har en försenad tal- och språkutveckling, t.ex. på grund av en specifik språkstörning eller en utvecklingsstörning. Den finska versionen av testet, Kettu-testi, har med goda erfarenheter använts också för att bedöma flerspråkiga och mångkulturella barns färdigheter i finska språket. Testmaterialet är relaterat till barnets vardag och består av bilder av föremål, en tygpåse med leksaker och en berättelse om en räv.

Delområden som undersöks:

- benämning
- förmåga att förstå och följa instruktioner
- uttal och taltydlighet
- beskrivande/berättande tal
- grammatik
- förståelse för färger och antal
- satslängd

Pris:
Räven
130,00 € (+alv. 24%)

Aikuinen arvioi lapsen kielenkehitystä Kettu-testin avulla.
Kettu-testiin kuuluvan lelupussin tavarat.
Kettu-testin piirroskuvitusta, jossa kettu poimii kukkia.
Vieritä ylös