Siirry sisältöön

Lausetesti

Kielen ongelmista erityisesti kuullun ymmärtäminen tuottaa lapsille kasautuvia oppimisvaikeuksia. Oppimisvalmiudet ovat yhteydessä lapsen kykyyn erotella puhetta ja konstruoida kuulemaansa. Lausetestin mittaamat taidot kehittyvät aikuistasolle ensimmäisten kouluvuosien aikana.

Suomenkielelle tyypilliset pitkät sanat ja taivutusmuodot vaikeuttavat kuullun ymmärtämistä. Lausetesti on ainoa suomalainen ja täysin suomen kieleen perustuva kuullun ymmärtämisen testi. Testi on normitettu 5-8 vuotiaille lapsille.

Testi soveltuu kuitenkin hyvin esim. dysfasialasten kielitaidon arviointiin koko ala-asteen ajan. Testiä voidaan käyttää myös esim. aikuisafaatikolla kuullun ymmärtämisen arviointiin.

Lausetestin kuvitusta, jossa kolme kalastusaiheista piirroskuvaa allekkain.

Hinnat:

Lausetesti
180,00 € (+alv. 24%)

Satsförståelsetest, Lausetestin ruotsinkielinen lisäpaketti
45,00 € (+alv. 24%)

Vieritä ylös