Siirry sisältöön

Puhe kuuluu kaikille!

Let's talk!

LaCo Oy tuottaa puheen ja kielen kehitykseen sekä kommunikaatiotaitoihin liittyviä puheseuloja, testejä ja harjoitusmateriaalia. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat päiväkotien ja terveydenhuollon ammattilaiset, kuten lastentarhanopettajat, erityislastentarhanopettajat, terveydenhoitajat ja puheterapeutit. Testejämme käytetään lisäksi lasten koulukypsyyttä ja erityisiä oppimishäiriöitä arvioitaessa. Harjoitusmateriaalia voivat käyttää myös perheet, jotka haluavat tukea lapsensa kielenkehitystä.

LaCo Oy:n puheseulat ja testit perustuvat vankkaan, yliopistotasoiseen tutkimukseen. Ne on kehittänyt ammattikokemukseensa tukeutuen professori, emerita, laillistettu puheterapeutti Pirjo Korpilahti.

Arviointimenetelmissä on huomioitu suomenkielen erityispiirteet, joka on tärkeä etu suhteessa testeihin, jotka käännetään suomenkielelle vieraasta kulttuuri- ja kieliympäristöstä.

Kettu-testi, 3-vuotiaiden puheen ja kielenkehityksen arviointimenetelmä, on suunniteltu sekä päiväkotien, lastenneuvoloiden että puheterapeuttien tarpeisiin.

Räven är ett material för bedömning av 3-åringars tal- och språkutveckling och har utvecklats med tanke på daghemmens, barnrådgivningarnas och talterapeuternas behov.

Lumiukko-testi on 5-vuotiaille tarkoitettu puheseula, joka kartoittaa kertomuksen omaisella tavalla lapsen kieltä.

Monikielisyys on kasvava piirre päiväkotien ja koulujen lapsiryhmissä. Näiden lasten arviointiin ei ole ollut saatavilla arviointimenetelmiä. Kettu-puheseulaa käytetään laajasti suomea oppivan lapsen kielitaidon arviointiin ja seurantaan. Kettu-puheseulassa on erillinen normitus suomea vieraana kielenä omaksuvalle lapselle. Pääkaupunkiseudulla Kettu-puheseulasta on myös käytössä somalikielinen versio.

Ammattihenkilöidenkin on usein vaikea määritellä onko kyseessä kielihäiriö vai monikielisyyteen liittyvät erityispiirteet. Suomenkielen kuuloerottelua ja kuulohahmotusta voidaan arvioida Sama-Eri -testillä. Lauseiden ymmärtämiseen liittyvät ongelmat voidaan selvittää Lausetestillä. Nämä arviointimenetelmät soveltuvat myös nuorten ja aikuisten monikielisyysarviointeihin.

Ruotsinkielisen väestön tarpeet on huomioitu arviointimenetelmiä kehitettäessä - käytettävissä ovat ruotsinkielisinä puheseulat Räven (Kettu-testi, 3-v), Snögubbs-test (Lumiukko-testi, 5-v) sekä   Satsförståelsetest (Lausetesti; kuullun ymmärtämisen arviointimenetelmä).

Lausetesti on ainoa suomalainen ja täysin suomen kieleen perustuva kuullun ymmärtämisen testi. Testi on normitettu 5-8 vuotiaille lapsille.

SAMA-ERI on ainoa saatavilla oleva suomen kielen äänteiden kuulonerottelua mittaava testi, joka huomioi täsmällisesti kielellemme tyypilliset erityispiirteet.

Ohjelman avulla voi harjoitella kertovan kielen taitoja. Ohjelma sisältää kertomuksia ja tehtäviä, joiden päähenkilönä seikkailevat eläinhahmot.

Nyky-yhteiskunnassa kielitaito on keskeinen koulu- ja ammattimenestymisen tae.

Varhainen puuttuminen kielenkehityksen ongelmiin takaa parhaan edistymisen monissa kognitiivisissa taidoissa.  Erityispalvelujen järjestäminen varhaisina kehitysvuosina, auttaa välttämään pitkäkestoisempia terapiaratkaisuja, joka vaikuttaa myös kuntien talouteen. Sosiaali- ja terveysalan päättäjillä on suuri vastuu taata alueensa lapsille riittävät tukitoimet hyvälle menestymiselle ja saavutettavissa olevien taitojen käyttöönotossa.

Vieritä ylös